Informace o realizaci
  • Investor:SIEMENS s.r.o.
  • Realizace: 2004
  • Popis: Realizace řeší výměnu páteřních rozvodů, stoupaček a přípojek otopných těles rozvodů ústředního vytápění v areálu ÚPMD v Praze – Podolí. Výměna byla provedena z důvodu havarijního stavu rozvodů ústředního vytápění a s ohledem na splnění povinnosti podle § 6 odst. 7 zákona č.406/2000 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie.V celém objektu byla provedena celková výměna stávajících otopných těles (litinová článková typ 500/110, 500/160, 600/160, 900/160, žebrové roury, atd.) Bylo osazeno celkem přes 900 nových radiátorů, a to v provedení pro zdravotnická zařízení.SYSTHERM provedl realizační projekt včetně výpočtu hydraulické stability jednotlivých objektů. Topná tělesa byla osazena uzavíracími radiátorovými ventily v technologii Siemens a regulačním a uzavíracím šroubením v technologii Danfoss.Pro rozvod topné vody bylo použito měděných trubek a tvarovek. Od kompaktní předávací stanice bylo rozvodné ocelové potrubí vedeno pod stropem suterénu, případně topnými kanály až k patám jednotlivých stoupaček. Pro stoupačky, připojení otopných těles bylo použito měděných trubek a tvarovek.

    Na přípojky otopných těles bylo potrubí v lékařských prostorech vedeno v krycích lištách Siplex.