SYMPATIK SYKON

Vymysleli jsme

Kondenzátní hospodářství SYKON je navrženo jako komplexní výrobek – automat, pro sběr, akumulaci a přečerpání kondenzátu. Tvoří jej jeden modul, sestávající z nerezové izolované akumulační nádrže, nerezových čerpadel a elektroinstalací s řídicím systémem. Pro monitorování hladiny kondenzátu jsou použity speciální tlaková čidla. Tímto je vyřešen problém při provozu s plovákovým či kontaktním zařízením výšky hladiny kondenzátu.

Kondenzátní nádrž je ve speciálním provedení, které již nevyžaduje odvětrání do venkovního prostředí. Odvětrávací potrubí a brýdové páry pak nenarušují a neznehodnocují stavební objekty a konstrukce.

Byl pro ně vyvinut nový řídicí systém. Tento řídicí systém zajišťuje rovněž diagnostiku a kontinuální vyhodnocení provozu.

Řídicí systém má standardní komunikační rozhraní TCP/IP, ModBus-IP, přes které je možné expanzní automat dálkově ovládat a monitorovat.


Pro koho

Tyto výrobky SYKON  jsou určeny pro parní systémy v průmyslové, ale i komunální sféře. SYSTHERM navrhne kondenzátní hospodářství na základě požadavku projektanta nebo provozovatele tepelného zařízení, a to jako zákaznické řešení.


Hlavní výhody

  • Kompletní výrobek s řídicím systémem, který je vyroben na základě požadavku projektanta nebo provozovatele zdroje tepla.
  • Inteligentní automatické nastavení provozu automatu.
  • Možnost instalace do prostor s omezenou komunikační trasou pro zavezení kondenzátní nádrže – je možné rozdělení objemu do více nádrží.
  • Speciální provedení, které již nevyžaduje odvětrání do venkovního prostředí. Odvětrávací potrubí a brýdové páry pak nenarušují a neznehodnocují stavební objekty a konstrukce.
  • Použité komponenty pro minimalizaci servisu a poruchových stavů.
  • Ovládací panel s grafickým dotykovým LCD displejem.
  • Možnost online komunikace protokolem TCP/IP.
  • Komunikace s nadřazeným systémem protokolem ModBus – IP.
  • Diagnostika a archivace provozních stavů, poruch čerpadel a frekvenčních měničů.
  • Začlenění regulace a ovládání SYKON do řídicího systému celého zdroje tepla.