SW BJcal

Vymysleli jsme

Pro návrh bytových objektů s instalacemi bytových předávacích stanic SYMPATIK BJEQ jsme vyvinuli nový SW BJcal. Pomocí tohoto SW se automaticky provede návrh dimenzí rozvodů primárního média a rozvodu studené vody v objektu pro jednotlivé bytové předávací stanice, návrh jmenovitého výkonu zdroje tepla, a to vše na základě počtu instalovaných BJEQ s ohledem na současnost odběru.

Pro koho

SW BJcal je určen pro projektanty a developery, kteří uvažují s instalacemi bytových předávacích stanic SYMPATIK BJEQ.

Hlavní výhody

  • Jednoduchý, garantovaný a instalacemi ověřený výpočet dimenzí rozvodů primárního média.
  • Garance hydraulické stability rozvodů v objektu, a to bez nutnosti sekčních vyvažovacích armatur.
  • Automatická generace výkazu výměr potrubí, komponentů a ceny montáže.
  • Automatická generace ceny za dodávku, montáž a zprovoznění.