Předávací stanice SYMPATIK BJEQ

Vymysleli jsme

Předávací stanice SYMPATIK® BJEQ využívají ekvitermní individuální regulaci dodávaného tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech. Jednotlivé stanice oboustranně komunikují s nadřazeným řídicím systémem a je tak zajištěno splnění individuálních požadavků uživatelů bytů i společných požadavků například na odečty spotřeby tepla a vody.


Pro koho

Předávací stanice SYMPATIK® BJEQ jsou ideální pro nasazení v bytových domech, kde vlastníci či nájemníci chtějí dostatečný tepelný komfort a současně neustálý přehled o spotřebách tepla a vody. Vlastnickým orgánům zase poskytují dostatečná a přehledná data pro celkové odečty. Způsob regulace zajišťuje optimální využití dodávané tepelné energie.


Hlavní výhody

  • Ekvitermní regulace pracuje s teplotou venkovního prostředí a představuje výrazně efektivnější nakládání se vstupní tepelnou energii, než při použití pouze vnitřních prostorových termostatů.
  • SYMPATIK® BJEQ může pracovat například i se slunečními kolektory, které jsou dodatečně integrovány do stávajícího systému získávání tepelné energie.
  • Plynule regulovatelný výkon stanice v rozsahu 10 – 100 %.

VÝROBKY A KOMPONENTY