SYSTHERM vyvinul vlastní monitorovací a regulační systém WebHeatControl (WHC), který je určen pro automatizaci od malých zdrojů tepla po velké podnikové energetiky a jejích technologické celky.
Na základě zkušeností s dodanými a realizovanými zakázkami má SYSTHERM zpětnou vazbu pro další vývoj a rozšíření dalších funkcí WHC.
Po instalaci WHC má zákazník bezprostřední přehled o monitorovaných veličinách a získá informace v reálném čase a o kompletním energetickém hospodářství. Regulací potřeb podnikové energetiky lze dosáhnout významných energetických úspor.
Regulační systém má stavebnicovou strukturu a jednotné uživatelské prostředí, do kterého je možné implementovat lokální systémy.