Popis systému

Zateplením a instalací nových oken a dveří bylo sice dosaženo snížení tepelné ztráty, ale došlo k omezení přirozené výměny vzduchu infiltrací. Na jedné straně toto řešení snížilo energetickou náročnost objektů, ale na druhé straně má za následek nehygienické prostředí v interiéru budov.

Bohužel se dnes řeší pouze nadlimitní stavy C02, které vyvolávají u žáků a učitelů příznaky únavy a snížení koncentrace. Jenže hodnoty CO2 nejsou jediným problémem, které vytváří v učebnách nezdravé prostředí pro žáky a učitele. Je proto důležité v učebnách sledovat a eliminovat i ostatní hodnoty, jenž vytvářejí nehygienické prostředí. Jedná se především o:

 • CO2,
 • částečky jemného polétavého prachu,
 • organické látky VOC, vypařující se z nábytku, podlahových krytin, čistících prostředků …,
 • vlhkost, která má za následek vznik plísní,
 • intenzita osvětlení,
 • celkovou tepelnou pohodu a tím ekonomický kompromis mezi větráním a vytápěním,
 • havarijní stavy – např. úniky vody a plynu.

Vidíme, že se stalo módním trendem osadit třídy pouze rekuperačními jednotkami s elektrickým ohřevem, jejichž účinnost není navíc rovnoměrná v celé místnosti. Bohužel toto řešení nepřináší žádné ekonomicko-provozní úspory. Větrání by tak mělo jít ruku v ruce s vytápěním a mělo by brát ohledy na úspory a ekonomiku provozu. Elektrický ohřev rekuperačních jednotek není vůbec provozně-ekonomicky výhodný.

Naše firma přistupuje k problému komplexně a nabízí řešení formou ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ŠKOLY. Centrální dispečink zajistí plně automatický provoz a tím i prokazatelné úspory. Námi vyvinutý systém je unikátní v tom, že díky decentralizovaným rekuperačním jednotkám, které mají teplovodní výměník a jsou napojeny do systému vytápění, můžeme v rámci školy regulovat a nastavovat požadované hodnoty pro každou místnost zvlášť. To platí i v místnostech, do kterých se běžně rekuperační jednotky nedávají, např. kabinety, šatny, sociální zařízení. Uživatelský komfort také zvyšuje komunikace našeho systém se SW Bakalář.  Centrální dispečink si tak sám nastaví časové plány podle rozvrhu hodin. V každé místnosti jsou osazena pohybová čidla pro případ, že se změní stav v místnosti oproti rozvrhu hodin. Pokud systém nedetekuje pohyb, dochází v dané místnosti k automatickému přechodu do úsporného režimu. Díky energetickému managementu můžeme navíc hlídat i havarijní stavy – plyn, elektro, voda. Vše si můžete řídit a kontrolovat kdykoliv a odkudkoliv pomocí mobilního telefonu nebo tabletu.

Díky komplexnímu řešení a několikaletým zkušenostem GARANTUJEME 35 % úsporu nákladů na vytápění v zimním období.

Preferujeme variantu decentralizované parapetní jednotky. Umožňuje individuální regulaci každé třídy. Instalace je možná i při plném provozu školy (po skončení výuky nebo o víkendech) a odpadají složité stavební úpravy.  (dochází pouze k probourání dvou otvorů a demontáž 1 radiátoru). U parapetní jednotky docílíte rychlého a snadného servisu, např. při výměně filtrů.

Naše komplexní řešení včetně energetického managementu nepřevyšuje náklady konkurenčních firem, které dodávají pouze rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem a navíc bez energetickému managementu. Máme jedinečný systém s novými progresivními komponenty využívající protokol EnOcean.

Díky tomu, že si jednotky sami vyvíjíme, vyrábíme, servisujeme, máme vlastní tým projektantů a pracovníků vytvářející SW, můžeme zákazníkovi nabídnout nejlepší možné řešení, které vyhovuje jeho potřebám a je otevřené pro případné zásahy v budoucnosti. Díky tomu jsou i naše SW bez licenčních poplatků po celou dobu životnosti zařízení.

VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ SPOLEČNĚ S ENERGETICKÝM MANAGEMENTEM

REKUPERACE VZDUCHU POMOCÍ JEDNOTKY S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

 • Zajišťuje kvalitu vzduchu ve vnitřním prostředí.
 • Snižuje náklady na vytápění.
 • Zvyšuje tepelnou pohodu v místnosti.
 • Snižuje se prašnost a výskyt alergenů.
 • Zabraňuje nadměrné vlhkosti v zateplených objektech, slouží jako prevence proti výskytu plísní.
 • Prokazatelná úspora energie snížením teplotních ztrát.
 • Jeden radiátor se nahradí rekuperační jednotkou, která je napojena na stávající otopnou soustavu.

DECENTRALIZOVANÉHO SYSTÉMU REKUPERACE

 • Individuální regulaci teploty, hodnot CO2, vlhkosti, látek VOC, prachu a dalších provozních parametrů v jednotlivých místnostech, což přináší ekonomické úspory.
 • Nabízí maximálně možný komfort v oblasti regulace vytápění, větrání a osvětlení.
 • Rovnoměrnou výměnu vzduchu v místnosti.
 • Snižuje na minimum stavební zásahy do konstrukce budovy.
 • Variabilní a neomezené rozšiřování nebo úpravy.
 • Neomezené možnosti při vizualizaci dle přání zákazníka.

BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE ČIDEL A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

 • Není potřeba napájení z elektrických rozvodů, odpadají tak stavební zásahy s vedením elektrických drátů nebo lištování.
 • Není potřeba ani napájení pomocí baterek, odpadá tím výměna baterek do zařízení.
 • Umožňuje tak snadnou a rychlou montáž čidel na jakkékoliv vhodné místo v místnosti.
 • Umožňuje flexibilita při další modernizaci či doplnění systému.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT – Centrální dispečink

 • Centrální dispečink bez licenčních poplatků, intuitivní ovládání, snadné uživatelské úpravy.
 • Zajišťuje automatický provoz bez obsluhy v návaznosti na školní rozvrh hodin SW BAKALÁŘ.
 • Komplexní energetické řešení – Energetický management školy v oblastech:
  • vytápění,
  • větrání,
  • osvětlení,
  • provozní a havarijní stavy.
 • Garantuje úsporu ve výši 35 %.
 • Plnohodnotný dispečink s online přístupem a archivací dat.
 • Vzdálený přístup a ovládání provozních hodnot (např. z mobilního telefonu a plnohodnotné ovládání).
 • Monitoruje havarijní stavy – upozornění na úniky vody a plynu.
 • Po ročním provozu vyhodnocuje aktuální spotřeby s historií a upozorňuje automaticky na zvýšené odběry nebo spotřeby. Preventivní nástroj, jak předejít potížím např. v otopné soustavě.

AUTOMATICKÉ HLÍDÁNÍ PROVOZNÍCH A HAVARIJNÍCH STAVŮ

Hlídá havarijní stavy vody a plynu. Pokud se v budově nikdo nenachází (není zaznamenán pohyb dle čidla pohybu) a systém vyhodnotí na základě rádiově řízeného vodoměru průtok vody, pošle upozornění pomocí mailu nebo sms kompetentní osobě. Předchází se tak efektivně zbytečným výdajům za protékající vodu, např. na toaletách.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ŠKOL