SYMPATIK PresStabil

Vymysleli jsme

V roce 2018 společnost SYSTHERM s.r.o. uvedla na trh již šestou generaci expanzního automatu SYSTHERM SYMPATIK® PresStabil/PresSmatic. Tato poslední generace v sobě integruje moderní trendy návrhu, výroby a moderních komunikačních technologií.

Proč dva výrobky? Jedná se o výrobek jeden, ale může být provozován s klasickou otevřenou nádrží, pak se jedná o SYSTHERM SYMPATIK® PresSmatic. Tento automat je určen jako náhrada stávajících tlakových expandérů, kde je využita stávající akumulační nádoba. Automat SYSTHERM SYMPATIK® PresStabil je varianta s uzavřenou beztlakou nádrží s vnitřním vakem, kde se především uplatní funkce pro odplynění topné vody.

Pro koho

Tyto expanzní automaty jsou určeny pro udržování tlaku v otopných systémech, teplovodních a horkovodních soustavách.

Byl pro ně vyvinut nový řídicí systém, který mimo udržování požadovaného tlaku zajišťuje i možnost volby programovaného odplynění. Tento řídicí systém zajišťuje rovněž diagnostiku a kontinuální vyhodnocení provozu.

Řídicí systém má standardní komunikační rozhraní TCP/IP, ModBus-IP, přes které je možné expanzní automat dálkově ovládat a monitorovat.

Hlavní výhody

 • Udržování statického tlaku v soustavách do PN 25.
 • Udržování statického tlaku v systémech vytápění a chlazení.
 • Inteligentní automatické nastavení provozu automatu na základě statické
  výšky soustavy a velikosti pojistného ventilu.
 • Automatický proces odplynění topné (chladící) a ztrátové vody.
 • Možnost instalace do původních vytápěcích systémů – udržování min. P.
 • Vyhodnocování a signalizace poruchových stavů.
 • Ochrana poškození pryžového vaku v akumulační nádrži.
 • Ovládací panel s grafickým dotykovým LCD displejem.
 • Možnost online komunikace protokolem TCP/IP.
 • Komunikace s nadřazeným systémem protokolem ModBus – IP.
 • Diagnostika a archivace provozních stavů, poruch čerpadel a frekvenčních měničů.
 • Začlenění regulace a ovládání PresStabil do řídicího systému celého zdroje tepla.

VÝROBKY A KOMPONENTY