Předávací stanice

V současné době při nedostatku kvalitních odborníků v profesích topenář, instalatér, elektrikář je SYSTHERM oslovován zástupci družstev, společenství vlastníků, investičních referentů státní správy, ředitelů škol, výrobců a dodavatelů tepla pro dodávku rekonstrukce nebo dodávku nové předávací stanice, a to jako dodávku „na klíč“.

Společnost SYSTHERM s.r.o. má svůj odborný tým pracovníků v různých profesích, kteří realizují dodávky předávacích stanic „na klíč“. Tyto zakázky jsou však realizovány v originálním firemním procesu „Step-by-Step“. Jedná se o využití zpracované realizační dokumentace firmou SYSTHERM s.r.o. v prostředí 3D. Výstupem pak je rozhodnutí koordinátora výroby a přípraváře staveb s cílem výroby jednotlivých trubních svařenců a modulů v co největší míře ve výrobním závodě. Tyto svařence jsou pak na základě montážního harmonogramu vycházejícího z procesu „Step-by-Step“ postupně a efektivně instalovány.

SYSTHERM při dodávce předávacích stanic nabízí i nadřazený řídicí systém s centrálním dispečinkem nebo možnost připojení takto realizované předávací stanice na nepřetržitý havarijní dispečink SYSTHERM.