Horkovody a parovody

Společnost SYSTHERM s.r.o. realizuje v rámci teplofikace územních celků nebo rekonstrukce či modernizace částí soustav CZT výstavbu teplovodů, horkovodů nebo parovodů. Při teplofikaci měst byly realizovány desítky tisíc kilometrů horkovodů a teplovodů v převážné části v technologii předizolovaného potrubí, jako např. v Žiar nad Hronom, Šaľa, Detva, Dunajská Streda, Bratislava, Svidník, Ostrava, Havlíčkův Brod, Brno, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem. Dodávky technologií předizolovaného potrubí byly realizovány v převážné míře na základě požadavku investora. Byly to technologie ISOPLUS, FINTHERM, ABB, BRUG.

Společnost SYSTHERM s.r.o. je výhradním zástupcem technologie vakuovaného potrubí výrobce FW FERMWÄRNE-technik GmbH. Jedná se o technologii „ocel v oceli“, kde médiová ocelová trubka je instalována do speciálně izolované vnější ochranné ocelové trubky. V prostoru mezi médiovou a ochrannou trubkou se po instalaci vytvoří izolační vrstva vakua.  Tato technologie je určena pro dopravu médií s vysokými nároky na bezpečnost a s minimálními tepelnými ztrátami. Nespornou výhodou této technologie tohoto výrobce je návrh systému s minimalizací kompenzátorů. Dilatace je kompenzována zlomy trasy, kde ochranná ocelová trubka je dle statického výpočtu v ohybu zvětšena o jednu až tři dimenze.