SW RScal

Vymysleli jsme

SYSTHERM vyrábí hlavně pro aplikace s nízkoteplotním systémem kombinované rozdělovače tepla. Jedná se o kompaktní výrobek sestávající ze dvou těles – rozdělovače a sběrače, které jsou od sebe odděleny mezerou ve tvaru sinusoidy. Tímto je zajištěna izolační vrstva pro zamezení předávání tepla mezi přívodním a vratným médiem.

Pro návrh SYMPATIK RSsinus jsme vyvinuli SW RScal, který dle požadavku průtoku jednotlivých topných okruhů navrhne profil tělesa rozdělovačů. Navrhne také i komponenty jednotlivých topných okruhů – armatur, směšovacích armatur, čerpadel, a to vše na základě požadavku průtoku a tlakového rozdílu pro daný topný okruh. Výstupem SW RScal je pak schéma, soupiska komponentů a výkres ve 3D.


Pro koho

Tyto rozdělovače jsou vhodné a dle našich zkušeností nezbytné pro zařízení s kondenzačními kotli, tepelnými čerpadly nebo chladícími systémy.


Výhody

  • Nezbytný výrobek pro ekonomický provoz nízkoteplotních soustav – zamezení předávání tepla mezi přívodním a vratným médiem.
  • Na základě výpočtu v RScal jsou zaručené požadované projektované parametry na výstupních armaturách topných okruhů.
  • Díky zákaznickému řešení a návrhu z SW RScal je zajištěna dodávka zařízení – výrobku přesně dle požadavku projektanta či provozovatele tepelných zařízení.
  • Snadná montáž a urychlení doby výstavby nebo rekonstrukce.