Mezinárodní soutěž odborných dovedností žáků O Putovní pohár SYSTHERM

Soutěž pořádáme tradičně na náměstí v Sušici, aby byla přístupná široké veřejnosti. V roce 2019 se konal již 11. ročník, kterého se zúčastnilo 35 škol a 76 učňů, převážně z celé České republiky, ale také ze Slovenska a Německa.

Po celou dobu trvání soutěže je pro veřejnost a základní školy připraven  bohatý doprovodný program, např. virtuální realita, svářečské virtuální centrum, 3D tiskárny a ukázka 3D tisku.

Každá z přihlášených středních odborných škol či středních odborných učilišť vyšle dvoučlenný tým ze žáků oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Ti reprezentují společně v teoretickém testu i praktické části.


Proč

Soutěž O Putovní pohár SYSTHERM je snahou o udržení perspektivního oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Studiem tohoto oboru je připraven absolvent pro praxi s vědomostmi a oprávněními v profesi instalatér i elektrikář. Soutěž ověří znalosti studentů jak po teoretické stránce, kde absolvují test z padesáti otázek zaměřených na obor instalatér i elektrikář, tak i v praktických znalostech instalace a zapojení funkčního systému.


Pro koho

Soutěž je určena pro dvojici studentů z každé školy, kteří se navzájem znají a studují spolu.


Uplatnění studentů v praxi

Absolventům tohoto unikátního vzdělání se otevírá široká možnost uplatnění v praxi, a to v současné době nových směrů tepelné techniky. Jsou to např. tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, rekuperační vzduchotechnické jednotky, ale i servis a zprovozňování řídicích systémů.