HESCOnet

Vymysleli jsme
Program HESCOnet® je využíván projektanty při navrhování jak nových, tak i při projekčních přepočtech stávajících tepelných soustav. Příkladem může být provádění optimalizačních výpočtů různých variant při plánování rozšíření a oprav.

Pro koho
HESCOnet® lze využívat projektanty při navrhování nových tepelných soustav. Program lze také použít při projekčních přepočtech stávajících tepelných soustav, například pro provádění optimalizačních výpočtů různých variant při plánování oprav. Pro provozovatele tepelných hospodářství nabízí HESCOnet® i online přepočty chování soustavy s predikcí odběrů tepla v následujícím období. Tím lze sledovat ekonomii distribuce tepelné energie soustavou a navrhovat taková opatření, která zajistí maximální efektivnost
při výrobě a distribuci tepelné energie.

Hlavní výhody

  • Přehledné a jednoduché navrhování nových tepelných soustav.
  • Topologie je podporována dostupným prostředím Google Earth.
  • Přehledná integrace odběrných míst.
  • Simulace libovolných provozních stavů na už provozovaných soustavách.
  • Sledování dynamických dějů a vytváření provozních analýz na provozovaných soustavách. Stejně výhodné a spolehlivé je jeho použití na stávajících soustavách, kde umožňuje libovolnou simulaci provozních stavů.