SYMPATIK PreSolar

Solární kolektory SYSTHERM SUN představují termální systémy s nuceným oběhem s vertikálním prouděním v solárním kolektoru. Solární panely jsou opatřeny vysoce selektivním povrchem a bočním připojením. Typ V5 je konstruován ve dvoutahovém uspořádání, typ V4 v jednotahovém.