WebHeatControl

Využitím informací ze software pro řízení tepelných soustav WebHeatControl a HESCOnet® můžeme poskytovat obsluze veškerá potřebná data o činnosti soustavy. Dále umožní sledovat i předpokládané diagramy odběrů tepla v závislosti na naměřených spotřebách a předpovědi počasí. Tím bude možné optimálně využívat jednotlivé zdroje tepla s ohledem na ekonomiku celé soustavy. Počítač bude také propojen s dalším řídicím systémem kotelny, kterému bude poskytovat data o tepelné potřebě soustavy a potřebný dispoziční tlak na zdroji. Z řídicího systému kotelny bude systém snímat informaci o výkonové rezervě a v případě nedostatku výkonu na zdroji bude utlumovat odběr tepla v předávacích stanicích.