SYSTHERM vyvinul vlastní systém Energetického managementu pro školské objekty a prezentuje jej pod názvem ControlIndoorIndividualClimate (CIIC).
Jedná se o komplexní dodávku jednotlivých akčních prvků, které jsou bez cizího zdroje energie (i baterií) a komunikují v protokolu EnOcean.
CIIC zajišťuje vytápění, větrání, provozní a havarijní stavy (vytápění, voda, plyn), zajišťuje automatický provoz bez obsluhy.
CIIC oproti jiným konkurenčním řešením zajišťuje vytápění všech místností i těch bez rekuperačních jednotek, t.j včetně kabinetů, a to v časovém rámci na základě SW pro rozvrh hodin SW BAKALÁŘ.
Garantuje úsporu ve výši 35 %.
CIIC je plnohodnotným nadřazeným řídicím systémem s funkcemi dispečerského pracoviště a umožňuje vzdálený přístup a plnohodnotné ovládání.