Mezinárodní soutěž odborných dovedností žáků O Křišťálovou kouli SYSTHERM

Soutěž pořádáme tradičně na náměstí v Sušici, aby byla přístupná široké veřejnosti. V roce 2019 se konal již 3. ročník, kterého se zúčastnilo 35 škol a 76 učňů, převážně z celé České republiky, ale také ze Slovenska a Německa.

Po celou dobu trvání soutěže je pro veřejnost a základní školy připraven  bohatý doprovodný program, např. virtuální realita, svářečské virtuální centrum, 3D tiskárny a ukázka 3D tisku.

Jednotlivé střední odborné školy či střední odborná učiliště vysílají do soutěže jednoho svého žáka – buď oboru instalatér, nebo elektrikář. V předvečer soutěže jsou pak jednotliví soutěžící k sobě nalosováni tak, aby v každém týmu byl zástupce jedné z profesí. Ti pak společně reprezentují v teoretické i praktické části a musí se spolu domluvit stejně jako například v praktickém životě na montáži.


Proč

Soutěž O křišťálovou kouli je zaměřena pro simulaci budoucí praxe studentů. Soutěž ověří znalosti studentů jak po teoretické stránce, kde absolvují test z padesáti otázek zaměřených dle jednotlivých profesí soutěžících, a to v oboru instalatér, nebo v oboru elektrikář, tak i v praktických znalostech instalace a zapojení funkčního systému.


Pro koho

Soutěž O křišťálovou kouli otevírá prostor pro účast všech učilišť, kde probíhá výuka pouze se zaměřením na obor instalatér nebo obor elektrikář. Tato soutěž přináší i možné budoucí přátelství nebo profesní spolupráci. Rovněž mezinárodní účast na této soutěži otevírá prostor dalším zkušenostem – práci v mezinárodním týmu s jazykovou bariérou. Jedinečnost této soutěže je, že představuje skutečnou realitu pracovního prostředí, kdy se na stavbě potká několik profesí a neznámých lidí a musí spolu spolupracovat. Soutěžící si takto prověří svojí psychickou odolnost a schopnost jedince pracovat v týmu, kdy musí řešit problémy s neznámými lidmi.


Uplatnění studentů v praxi

Absolventi těchto učilišť nacházejí uplatnění ať už u instalatérských nebo elektrikářských firem. Jejich vědomosti jim rovněž umožňují založení vlastní firmy jako živnostník.