TRACKflex

Současné požadavky na kvalitu, produktivitu, technický vývoj, procesy výroby a nastupující trendy digitalizace jsou řešeny v systému Průmysl 4.0. Tato řešení se ale týkají sériové produkce výrobků. Pro zákaznické řešení je proto nezbytné postupovat s vlastní filozofií procesu výroby.

SYSTHERM s.r.o. ukončil tříletý vývoj SW TRACKflex pro automatizovaný návrh předávacích stanic, a to od projekčního návrhu po generaci výrobních výkresů strojní technologie, včetně návrhu elektroinstalace a elektro rozváděče.

Základem pro tento nový nástroj SW TRACKflex byl námi vyvinutý a několik let praxí ověřený návrhový SW HESCOpro, který spojuje jednoduchost uživatelského přístupu a řadu možností pro variantní řešení předávací stanice SYMPATIK. Sám navrhne veškeré komponenty potřebné pro bezpečnost a funkčnost předávací stanice. Zároveň nabízí uživateli možnost doplnění dalších komponent do sestavy výrobku dle standardů nebo specifických požadavků zákazníka.

Výstup osvědčeného návrhového SW HESCOpro je základem pro další stupeň automatizace předvýrobní přípravy. Ten tvoří nový SW TRACKflex, což je parametrický 3D CAD software. V praxi se pak z návrhu stanice v HESCOpro generují definiční soubory, jejichž prostřednictvím spolu oba programy komunikují.

Prostorové rozvržení budoucí předávací stanice je dané zadávacími parametry pro daný model v 3D softwaru. Ten na jejich základě a údajích definičních souborů návrhu vykreslí prostorový model stanice ve 3D CAD a okamžitě vygeneruje kompletní výkresovou dokumentaci. Tedy výkresy potrubí, detaily jednotlivých částí stanice či rozpady složitějších sestav. Výroba stanice s takto precizní přípravou a výrobní dokumentací projde samotným výrobním procesem mnohem rychleji, což se promítá jak do nákladů, tak do výsledné dodací lhůty.

Nasazení SW TRACKflex do procesu návrhu, výroby a prodeje předávacích stanic SYMPATIK nám umožní předkládat našim obchodním partnerům nabídky v přesném modelu strojní technologie ve 3D, včetně projektové dokumentace elektroinstalace.