Společnost SYSTHERM s.r.o. je předním výrobcem kompaktních předávacích stanic a kompletního vybavení pro zásobování teplem nejen v České republice, ale také v Evropě. Cílem realizovaného projektu společnosti s názvem „Vývoj prototypu bytové předávací stanice BJEQ a kořenový řídicí systém TRACK“ je uvést do běžné výroby nový a světově unikátní produkt – inovovanou bytovou předávací stanici BJEQ umožňující individuální regulaci tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a kořenový řídicí systém TRACK.

Nově vyvinutá verze softwaru TRACK bude umožňovat individualizaci předávací bytové stanice BJEQ a bude sloužit pro přípravu, plánování a výrobu produktů společnosti. Vyvinutí nové bytové předávací stanice BJEQ a kořenového řídicího systému TRACK s výrazně lepšími užitnými parametry a vlastnostmi umožní společnosti rozšířit portfolio výrobků a nabídnout na trhu diferenciovaný produkt, který dosud nikdo jiný v Evropě nevyrábí, což firmě vytvoří významnou konkurenční výhodu a umožní budoucí expanzi na další trhy.