HESCOsolar

Vymysleli jsme

Zařízení pro využití solární energie k vytápění a ohřevu teplé vody prezentujeme pod obchodním názvem AQUASAN. Jde o zařízení, tak jak je u SYSTHERM samozřejmostí, s návrhem v zákaznickém řešení.

Pro kvalitní a variantní návrh zařízení pro využití solárních kolektorů jsme vyvinuli softwarový modul HESCOsolar, který provede návrh zařízení (velikost plochy kolektorů, velikost akumulačních nádrží) dle konkrétních podmínek, jako sklon střechy, orientace na světové strany, nadmořskou výšku a roční světelný tok dle adresy instalace.

Jde o systém s využíváním dvou druhů solárních kolektorů.

Ploché kolektory (svislé nebo vodorovné), jsou nejběžněji využívaným typem kolektorů s výborným poměrem výkon/cena.

Trubicové kolektory se vyznačují vysokou účinností za extrémních podmínek, zejména při potřebě ohřevu média na vysokou teplotu, při nízkých venkovních teplotách, při nízké intenzitě slunečního záření nebo při nízkém úhlu dopadajícího slunečního záření.


Pro koho

Zařízení AQUASAN je flexibilní systém pro vytápění a ohřev teplé vody malých systémů rodinných domů po velké solární plochy s akumulací do různých typů zásobníků, včetně zemních.

Využívá dalších výrobků SYSTHERM, jako výrobek SYMPATIK AquaStorage. Pak lze solární systém kombinovat s jinými zdroji tepla v rodinných domcích (krbová vložka, kotle na různá paliva, tepelná čerpadla) nebo u komunálních nebo průmyslových objektů se zbytkovým teplem (spalinové výměníky, chlazení kompresorů, technologie výroby).


Hlavní výhody

  • Kvalifikovaný návrh zařízení solárního systému v SW HESCOsolar.
  • Možnost dodávky od SYSTHERM – komplexní s garancí kvality a funkčnosti.
  • AQUASUN je systém pro zákaznické řešení s komplexním pohledem a posouzením tepelné bilance dané soustavy.
  • Dodaný solární systém s řídicím systémem lze rozšířit i o řízení všech zdrojů tepla a jednotlivých spotřebičů. Pak je soustavu možné řídit formou ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU se začleněním predikce počasí a přepokládaného slunečního zisků.