Společnost SYSTHERM s.r.o. podniká v oboru energetiky jako firma s širokým portfoliem nabídky:

VÝROBA

V současné době jsme největším výrobcem kompaktních předávacích stanic a technologických bloků systémů předávání tepla v ČR. Veškerá výroba je v zákaznickém individuálním provedení. Jednotlivé obchodní případy se zákazníky v průběhu výrobního procesu konzultujeme, a to s podporou návrhu ve 3D, případně videokonferencí. Výrobky řady SYMPATIK jsou ze 60 % exportovány do již 24 zemí světa. Pro komunální energetiku jsme naše výrobky SYMPATIK instalovali např. v Kodani, Stockholmu, Lyonu, Budapešti, Debrecenu, Kamenci – Podolski nebo Svidníku. Průmyslové instalace dodáváme pro významné korporace, jako jsou OMW, ABB, AVURE TECHNOLOGIE, NOVO NORDISK nebo ALSTOM.

Proč zákazníci preferují pro dodávky výrobek řady SYMPATIK? Je to pro naši odbornost a kvalitu výroby, která je certifikována dle PED 2014/68/EU – kategorie III., modul H.

VÝVOJ ve společnosti SYSTHERM s.r.o. zaměřujeme nejen na spolupráci s dodavateli jednotlivých komponentů, ale hlavně na vývoji podpůrných SW pro návrhy technologií SYMPATIK. Vývoj je nedílnou součástí našeho výrobního procesu. SYSTHERM s.r.o. vyvinul a používá vlastní SW, které pod názvem HESCOpro a HESCOgas zapůjčuje svým zahraničním obchodním partnerům k možnosti počátečního návrhu systémů předávání tepla. V současné době ukončuje projekt s vývojem: „Automatizace návrhu, tvorby výrobní dokumentace a výrobního procesu KPS„.

DODÁVKA ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A SOUSTAV

Je druhou hlavní obchodní aktivitou společnosti SYSTHERM s.r.o.. V tomto oboru má společnost dlouhodobé zkušenosti ověřené řadou úspěšných realizací.
Při těchto realizacích společnost SYSTHERM s.r.o. využívá svůj profesně široký tým odborníků – kmenových zaměstnanců, kteří při zpracování technicko-ekonomických studií, projektů, potažmo realizací, garantují obchodním partnerům nejen kvalitu díla, ale i garanci provozních nákladů.

PRO EKONOMICKÝ A BEZPEČNÝ PROVOZ CZT využíváme svůj firemní SW WebHeatControl, který zákazníkům zajišťuje nejen standardní funkce (sběr dat, havarijní stavy), ale i další nadstandardní služby, jako predikce počasí, kontrola nad provozem jednotlivých odběrných míst v závislosti na typu stavby a vypočtené denní spotřebě, atd.

LINIOVÉ STAVBY navrhujeme ve firemním SW HESCOnet, který umožňuje neomezené varianty návrhu teplovodů a horkovodů pro manažerská rozhodnutí volby dimenze a izolace potrubí, versus čerpací práce a tepelné ztráty.

Naši obchodní partneři oceňují komplexní dodávku a následný servis kmenovými montážními zaměstnanci.

TECHNOLIGIE výměníkových stanic. Výměníková stanice slouží jako zdroj tepelné energie pro sekundární rozvody systémů CZT. SYSTHERM vyrábí výměníkové stanice, které naleznou uplatnění v každé aplikaci, od malých bytových kompaktních předávacích stanic až po velké centrální předávací stanice megawatových výkonů. 

CERTIFIKÁTY

Politika
ISŘ

Certifikace
ISO 9001

Certifikace
ISO 3834-2

Certifikace
ISO 14001

Certifikace
ISO 45001

PED 2014/68/EU
Modul H

Certifikace pro námořní dopravu
DNV

OCENĚNÍ

Český energetický
a ekologický projekt

Teplárenské
sdružení ČR

Plzeňský
kraj

Aqua –
Therm

Firma
roku

Ocenění
Českých lídrů