Kotelny na biomasu

Společnost SYSTHERM s.r.o. realizovala  několik zdrojů tepla na biomasu – dřevěné pelety a štěpku. Má svůj odborný tým pracovníků v různých profesích, kteří mají zkušenosti a jsou proškoleni pro realizaci dodávky „na klíč“. Tyto zakázky jsou však realizovány v originálním firemním procesu „Step-by-Step“. Jedná se o využití zpracované realizační dokumentace firmou SYSTHERM s.r.o. v prostředí 3D. Výstupem pak je rozhodnutí koordinátora výroby a přípraváře staveb s cílem výroby jednotlivých trubních svařenců a modulů v co největší míře ve výrobním závodě. Tyto svařence jsou pak na základě montážního harmonogramu vycházejícího z procesu „Step-by-Step“ postupně a efektivně instalovány.

SYSTHERM při dodávce kotelen na biomasu nabízí i nadřazený řídicí systém s centrálním dispečinkem nebo možnost připojení takto realizované předávací stanice na nepřetržitý havarijní dispečink SYSTHERM.