Tepelná čerpadla

Společnost SYSTHERM s.r.o. se specializuje na dodávky tepelných čerpadel, které využívají zbytkového tepla z různých technologií výrobních procesů. Tepelná čerpadla jsou pak navržena a zakomponována do celého procesu výroby a dodávky tepla pro vytápění, přípravu TV nebo pro další využití při výrobním procesu.

Ve spolupráci se zahraniční společností vyrábí předávací stanice se speciálním zapojením, které využívají v obytných objektech větrací vzduch. Ten pak v rekuperačním výměníku předá zbytkové teplo do okruhu tepleného čerpadla jehož výstupem je pak zpětné využití pro vytápění a přípravu teplé vody v předávací stanici.