Realizace

SYSTHERM nabízí svým zákazníkům energetická stavební díla „na klíč“.

Za některé realizace SYSTHERM obdržel ocenění Český ekologický a energetický projekt (ČEEP) a Projekt roku od Teplárenského sdružení ČR.

Zákazníci a investoři vždy oceňují kvalifikovaný přístup projektantů, kteří díky vnitropodnikovým SW HESCOpro, HESCOnet či HESCOgas předkládají varianty řešení. Management zákazníka je pak může zhodnotit a vybrat variantu, která bude nadčasová a nebude v budoucnosti omezovat další aktivity. Pro své realizace využíváme vnitropodnikové SW STEPbySTEP, který z projektů ve 3D generuje časový harmonogram realizace a určuje, jaké moduly budou vyráběny ve výrobním závodě SYSTHERM a jaké montáže budou prováděny na místě. Odborné montáže jsou prováděny vždy kmenovými zaměstnanci.

Pro SYSTHERM nekončí realizace předáním, ale zajišťuje i nepřetržitý havarijní servis s technickou podporou.

Za své realizované projekty SYSTHERM obdržel několik ocenění.