ABZ profi

ABZ profi je zaměřený na zvyšování odborné úrovně projektantů a pedagogických pracovníků.

  • Má za cíl představit pedagogickým pracovníkům všech stupňů škol nejmodernější postupy při návrzích a výrobě technologií efektivního využívání tepelné energie. Tyto informace pak mohou využít ve své pedagogické praxi.
  • Zajišťuje tyto nejmodernější informace i pro zájemce z řad projektantů, kde kvůli jejich silné diverzifikaci došlo k výraznému poklesu dříve standardní výměny informací ve větších projekčních týmech.
  • Naše práce nekončí závěrem semináře. Všichni účastníci získávají skripta s probíranou problematikou. V nejbližší budoucnosti budou všechny tyto dokumenty k dispozici v interaktivním prostředí na webu.