TRACKnalpe

Současné požadavky na kvalitu, produktivitu, technický vývoj, procesy výroby a nastupující trendy digitalizace jsou řešeny v systému Průmysl 4.0. Tato řešení se ale týkají sériové produkce výrobků. Pro zákaznické řešení je proto nezbytné postupovat s vlastní filozofií procesu výroby.

SYSTHERM s.r.o. ukončil tříletý vývoj SW TRACKnalpe pro automatizovaný návrh elektroinstalace předávacích stanic, a to od projekčního návrhu po generaci výrobních výkresů elektro rozváděče a elektroinstalace.

Základem pro tento nový nástroj SW TRACKnalpe byl námi vyvinutý a několik let praxí ověřený návrhový SW HESCOpro, který spojuje jednoduchost uživatelského přístupu a řadu možností pro variantní řešení předávací stanice SYMPATIK. Sám navrhne veškeré komponenty potřebné pro bezpečnost a funkčnost předávací stanice. Zároveň nabízí uživateli možnost doplnění dalších komponent do sestavy výrobku dle standardů nebo specifických požadavků zákazníka.

Výstup osvědčeného návrhového SW HESCOpro je základem pro další stupeň automatizace předvýrobní přípravy. Ten tvoří nový SW TRACKnalpe, který  automaticky generuje definiční soubory. SW TRACKnalpe vytvoří projekt elektroinstalace, řídicího systému, rozmístění jednotlivých komponentů v elektrorozvaděči a rovněž model elektrorozvaděče ve 3D. V praxi se pak z návrhu stanice v HESCOpro generují definiční soubory, jejichž prostřednictvím spolu oba programy komunikují.

Výroba el. rozvaděčů s takto precizní přípravou a výrobní dokumentací projde samotným výrobním procesem mnohem rychleji, což se promítá jak do nákladů, tak do výsledné dodací lhůty.