ABZ interaktivní výuková centra

ABZ interaktivní výuková centra jsou zaměřena na praktické seznamování se s funkcí jednotlivých komponent a jejich vlivem na chod celých systémů (např. vytápění). Jsou určena pro žáky odborných učilišť, středních a základních škol.

  • Jsou především interaktivní učebny pro žáky a studenty jednotlivých stupňů škol a zaměření.
  • Škola či učiliště si ve spolupráci s našimi odborníky specifikuje potřeby a rozsah výukového centra.
  • Náš systém výukových center umožňuje vysokou variabilitu a jejich budoucí rozšiřování.
  • V našich interaktivních výukových centrech můžete simulovat nejrůznější provozní stavy a hledat jejich optimální řešení, což má obrovský význam pro budoucí praxi.
  • Interaktivní výuková centra jsou proto vybavena odpovídající měřicí a regulační technikou.
  • Naše interaktivní výuková centra jsou 100% funkční moduly, nejedná se o žádnou sériovou výrobu, ale o zákaznické řešení. Každé naše výukové centrum je originál.
  • Pracujeme i na virtuální realitě pro základní a odborné školy, která může zvýšit zájem žáků základních škol o technické obory. Zároveň učitelům a žákům odborných škol otevře se stávající technikou dosud nepředstavitelné možnosti ve výuce.