Teplofikace územních celků

Díky týmu kmenových zaměstnanců – odborníků v různých profesích v projekčním ateliéru SYSTHERM nabízíme svým zákazníkům zpracování technicko-ekonomické studie, jejímž výstupem je porovnání několika možných variant zásobování teplem daného územního celku. Jednotlivé varianty porovnávají investiční, provozní náklady a návratnost dané varianty. Management výrobce nebo dodavatele tepla pak má k dispozici tvrdé podklady pro rozhodování o realizacích, které může plánovat po etapách nebo realizovat v jednom časovém rámci.

Na základě vybrané varianty z technicko-ekonomické studie jsou pak realizovány další stupně, jako projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, případně realizační projektová dokumentace.

Společnost SYSTHERM s.r.o. se zúčastnila i několika veřejných výběrových řízení, které byly vyhlášeny na Zadávací dokumentace zpracovanou Vyhlašovatelem. SYSTHERM však předložil svou alternativní technickou nabídku a v převážné části těchto soutěží zvítězil.

Součástí komplexní dodávky je i dodávka nadřazeného řídicího systému s centrálním dispečinkem vyvinutým naší společností SYSTHERM s.r.o., který prezentujeme pod názvem WebHeatControl. Předností tohoto dispečinku je jeho tvorba a instalace přímo na „míru“ dané soustavy.