Kvalitní a rychle dostupný servis je nezbytností. Pro každou realizovanou zakázku je se zákazníkem smluvně uzavřena Servisní smlouva. Před jejím podpisem je se zákazníkem projednán a doporučen rozsah servisu, včetně nepřetržitého havarijního servisu. Požadavky na zajištění jsou však na rozhodnutí zákazníka – jaké vlastní technické vybavení a odborníky.

Pro Českou a Slovenskou republiku je servis zajišťován s podporou nepřetržitého dispečinku, který pak operativně zajistí servisní zásah z našich servisních středisek v České republice a na Slovensku.

Servis je zajišťován s podporou logistického centra ve výrobním závodě, kde jsou zajištěny komponenty pro opravu, ale i s podporou techniků různých profesí. V ostatních zemích máme dlouhodobé smluvní servisní partnery. Síť našich servisních míst pravidelně aktualizujeme v závislosti na počtech realizovaných zakázek.