Použité komponenty CIIC

Typy rekuperačních jednotek

Součástí rekuperační jednotky je teplovodní výměník, který nahrazuje jeden radiátor v místnosti.
Podle velikosti třídy a provozních hledisek je možné volit z několika typů:

 • Parapetní
 • Podstropní
 • Stacionární

Bezdrátová technologie EnOcean

 • Žádné baterie (bezúdržbové).
 • Jednoduchá instalace, neboť odpadá instalace vedení (elektrické a datové kabely).
 • Flexibilata modernizace.
 • Přímá montáž čidel na vhodné místa.

Čidla

Systém CIIC (ControlIndividualIndoorClimate) monitoruje a reguluje vnitřní prostředí na základě těchto škodlivin a provozních stavů:

 • Čidlo CO2
 • Čidlo teploty
 • Čidlo vlhkosti
 • Čidlo VOC (těkavé organické látky)
 • Čidlo pohybu
 • Čidlo osvětlení
 • Čidlo prachu
 • Kouřové čidlo
 • Havarijní stavy:
  • Studená voda
  • Plyn

Freecooling

Zajištění kompletní výměny čerstvého a studeného vzduchu do místnosti v časovém rozmezí mezi 1:00 – 4:00 ráno, kdy je vzduch nejchladnější.

El. ventily na radiátorové ventily

Ventil získává energii teplotním rozdílem bez nutnosti pravidelné výměny baterií. Potřebnou energii si vyrobí sám pomocí  instalovaného malého generátoru. Elektrická energie se z tepla vyrábí pomocí Peltierova jevu. Dostatečným zdrojem energie je tedy pouze rozdíl mezi teplotou v místnosti a teplotou topné vody do radiátoru a díky bezdrátové komunikaci dostává ventil instrukce pro přesné řízení teploty v místnosti.

Centrální dispečink WHC (WebHeatControl)

 • Komunikuje s SW Bakalář.
 • Plně automatický provoz.
 • Možnost ovládat vzdáleně přes mobilní telefon nebo tablet.
 • Doživotně bez licenčních poplatků.
 • Umožňuje regulovat a nastavovat hodnoty pro každou místnost individuálně. A to nejen i v místnostech, kam se rekupeperační jednotky běžně nedávají, jako jsou např. kabinety.

Textilní rozvody vzduchu

 • Rozvody nepůsobí v místnosti rušivým dojmem díky možnosti výběru barvy.
 • Snadná montáž a demontáž rozvodů pomocí háčků.
 • Snadná údržba – rozvody se perou v běžné pračce – zvyšuje se  hygiena  v místnosti a snižují se náklady na pravidelnou údržbu a čistění spiro potrubí, které může provádět pouze specializovaná firma specializovanou firmou.
 • Zajišťují rovnoměrnou a stabilní výměnu vzduchu v celé místnosti.
 • Nepřenáší se žádné vibrace ani hluk v textilních rozvodech.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ŠKOL