ABZ clever

ABZ clever je zaměřený jednak na popularizaci strojírenských řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol a odborných učilišť, ale také mezi odbornou veřejností, orgány státní správy, správce bytových fondů, developery a v neposlední řadě také mezi energetiky a management průmyslových a výrobních závodů.

Každý projekt je chytrý tak, jaký prospěch přinese v budoucnu z celospolečenského hlediska.

  • Představujeme praktické prostředí moderní strojírenské firmy formou exkurzí a prezentací v našem vývojovém centru.
  • Prezentuje především profese, které mají nízkou podporu v médiích a panují o nich často zkreslené předsudky, (topenář, mechanik instalačních a elektrických zařízení atd.).
  • Exkurze v našich výrobních prostorách, ukázky moderních technologií používaných v dnešních dělnických profesích a vyzkoušením si některých postupů na pracovišti vybaveném pro tyto účely.
  • Speciální semináře pro energetiky, investiční manažery, orgány státní správy, atd. Prezentace zákaznických řešení s důrazem na úsporu a ekonomiku provozu.