HESCOpro

Vymysleli jsme

Program HESCOpro® je mohutný nástroj pro návrh a optimalizaci předávacích stanic tepla s ohledem na investiční a provozně-ekonomické náklady. Vyvinuli jsme ho a nadále rozvíjíme ve spolupráci se zahraničními partnery a hlavními dodavateli klíčových komponentů. Využívá znalosti všech zainteresovaných stran s cílem poskytnout ještě lepší výsledky.

Pro koho

HESCOpro® se stal etalonem pro návrhy technologií nejen v ČR, ale aktivně ho využívají zahraniční smluvní partneři firmy SYSTHERM pro prosazení technologií předávání tepla na lokálních trzích. Největší uplatnění má ve Švédsku, Dánsku, Slovensku, Francii, Španělsku a Maďarsku.

Hlavní výhody

  • Optimalizace využití průtoků primární a sekundární teplonosné látky.
  • Optimalizace výběru dimenzí potrubí a armatur při zachování ideálních tlakových parametrů v rámci celé technologie.
  • Program využívá jako knihovnu rozsáhlou databázi komponent různých světových výrobců, což umožňuje navrhnout optimální technologii pro každého zákazníka.