ABZ workshop

ABZ workshop je zaměřený na teoretické a praktické zvyšování odborných znalostí zábavnou formou v podobě soutěží v jednotlivých učňovských a středních školách. Využíváme při tom naše dlouholeté zkušenosti v oboru.

  • Formou interaktivních krátkých seminářů, a především praktickými ukázkami nejmodernější techniky, zvyšujeme zájem o obor a ukazujeme jeho perspektivu.
  • Při seminářích rovněž upozorňujeme na nejčastější chyby, s nimiž se v praxi setkáváme v návrzích systémů.
  • Má za cíl seznámit učně a studenty s nejmodernějšími postupy a technickým vybavením, které dnes používají špičkové firmy v oboru.
  • Seminář se skládá s teoretické a praktické části.