SW pro návrhy a analýzy přenosu tepla a chladu.

Být o krok napřed, považujeme za první předpoklad úspěchu. Soustředíme se na vývoj produktů, které zákazníkům šetří provozní náklady a zefektivňují naši práci.Prioritní jsou vlastní SW, využívající naše dlouholeté zkušenosti z praxe.

HESCOpro® je program, který se stal etalonem nejen pro návrhy technologií v rámci ČR, ale je výrazně využíván zejména v zahraničí. Mezi hlavní země se řadí zejména Švédsko, Dánsko, Slovensko, Francie, Španělsko a Maďarsko, kde smluvní partneři firmy SYSTHERM program využívají pro prosazení technologií předávání tepla na lokálních trzích.

HESCOnet® využíváme při návrhu nových, případně při projekčních přepočtech stávajících tepelných soustav. Ve druhém případě slouží k optimalizačním výpočtům různých variant plánovaných oprav.

HESCOgas® rozšiřuje možnosti programu HESCO® i pro návrhy plynových kotelen. Kromě standardního návrhu hydraulické části kotelny, SW řeší výpočet pro ověření funkčnosti vzduchospalinové cesty plynové kotelny a výpočet komína dle EN 13384-1.