Servis pro zajištění bezpečného a ekonomického provozu

Každý provozovatel tepelného zdroje – předávací stanice, plynové kotelny, kotelny na biomasu nebo tepelného čerpadla je povinen zajistit provoz tohoto tepelného zdroje dle platných právních norem.

Společnost SYSTHERM s.r.o. nabízí na své výrobky SYMPATIK nebo na své realizované akce servis, jehož rozsah je s provozovatelem tepelného zdroje smluvně dojednán. SYSTHERM pak na základě rozsahu tohoto smluvního servisu zajišťuje bezpečný a ekonomický provoz nebo i opravy v rámci smluvního vztahu.

Výhodou tohoto servisu je garance pro provozovatele tepelného zdroje, dodávka originálních náhradních dílů a nastavení řídicího systému dle projektovaných nebo SYSTHERM doporučených provozních parametrů.