Rekonstrukce ústředního vytápění a ZTI

Při některých realizacích energetických děl zdrojů tepla – předávací stanice, plynové kotelny, tepelná čerpadla společnost SYSTHERM s.r.o. realizuje i objektové systémy vytápění a ZTI.

Při těchto instalacích, obytných komplexů, výrobních areálů nebo i komunálních staveb SYSTHERM pak využívá možnosti návrhu a realizace celé soustavy s cílem zajištění nízkých provozních nákladů, které jsou dané správným návrhem otopné plochy dle využití jednotlivých místností (podlahové vytápění, stěnové vytápění, konvekční plochy) a návrhem teploty topného média s ohledem na snížení tepelných ztrát.

SYSTHERM při dodávce takovýchto systémů vytápění nabízí i nadřazený řídicí systém s centrálním dispečinkem.