Informace o realizaci
  • Investor: BTH Slavičín s.r.o.
  • Realizace: 2011
  • Popis: Realizace proběhla za účelem rozšíření dodávky tepla v CZT Slavičín. Stávající zdroj tepla – 4 x plynový kotel VIESSMANN, 2 x kogenerační jednotka a 1 x kotel na biomasu byl rozšířen o další zdroj, a to kotel na štěpku o jmenovitém výkonu 1 MW. Pro sídliště Vlára byl vybudován nový teplovod v technologii předizolovaného potrubí. V odběrných místech byly instalovány tlakově nezávislé předávací stanice. Byl instalován nový řídicí systém, a to i na stávajících předávacích stanicích v technologii SIEMENS.Řídicí systém kotelny byl realizován v technologii SIEMENS s nadřazeným centrálním dispečinkem SYSTHERM – WebHeatControl, který monitoruje a provozuje i 80 objektových tlakově nezávislých předávacích stanic v odběrných místech. Dispečink WebHeatControl pracuje i s predikcí počasí a to ve vztahu s prioritou časového rámce provozu kogeneračních jednotek, zdrojů tepla na biomasu a jako špičkového zdroje plynových kotlů. WebHeatControl na základě predikce počasí řídí CZT Slavičín a to včetně požadované teploty v akumulaci tepla.