Informace o realizaci
  • Investor: Barrandov Studio a.s.
  • Realizace: 2014
  • Popis: Projekt řeší rekonstrukci kotelny a potrubních rozvodů do jednotlivých objektů. Areál byl zásobován teplem z parní plynové kotelny, která byla osazena třemi parními kotli technologie dánského výrobce Generator. Zásobování areálu Studia bylo systémem parních a kondenzátních rozvodů. V jednotlivých objektech byly osazeny výměníkové stanice pára/voda.Realizace spočívala v přebudování stávajících parních kotlů na teplovodní kotle a to o výkonu 2 x 4,9 MW a 1 x 2,7 MW. Tepelný spád je 105/55 °C. Rovněž byly osazeny nové spalinové cesty včetně nových komínů. Byl instalován nový čerpadlový blok a expanzní zařízení SYMPATIK PresStabil s automatickým odplyněním. Stávající areálové rozvody byly nahrazeny teplovodními a jednotlivá odběrná místa byla osazena objektovými předávacími tlakově nezávislými stanicemi.