Informace o realizaci
  • Investor: MS UTILITIES & SERVICES a.s.
  • Realizace: 2013
  • Popis: Součástí realizace byla rekonstrukce předávací stanice s redukcí páry z 3,8 MPa 435 °C/0,4 MPa a 150 °C a to v technologii zástřiku napájecí vodou. Byly osazeny nové moduly s parními výměníky. Novou VS tvoří 2 dvojice stojatých výměníků. Před výměníky je navržená samostatná CHS 01 pracující se zástřikem páry napájecí vodou. Zástřikem se dosahuje teploty páry cca 151 °C.Jedna z dvojice výměníků o výkonu 2x 2,9 MW pracuje s teplotním spádem vody 110/90 °C při průtoku 250 m3/h. Teplo je využíváno v okruhu Bonatrans (DN300). Okruh obsahuje novou trojici OČ navržených na 150 % výkonu (tzn. 1 z čerpadel je rezervní). Okruh má samostatnou doplňovací a expanzní stanici s beztlakou nádrží 5 000 l a vychlazovací nádrží 1 000 l.

    Druhá dvojice má výkon 2 x 5,35 MW a je navržena na průtok vody 460 m3/h při teplotním spádu 90/70 °C. Okruh obsahuje novou trojici OČ navržených na 150 % výkonu. Teplo je využíváno v okruhu KORDY A TPD, STARÝ ZÁVOD, ENERGOSTANICE a ve vlastní spotřebě. Okruh má vlastní expanzní automat s beztlakovými nádobami (2 x 4 000 l).

    Nový řídicí systém byl vytvořen v technologii SIEMENS s nadřazeným firemním centrálním dispečinkem WebHeatControl.