Informace o realizaci
  • Investor: Dalkia Kolín a.s.
  • Realizace: 2013
  • Popis: Stávající parní kotelna pro město Vlašim byla rekonstruována v rámci přechodu pára/voda na teplovodní zdroj o parametrech 100/55 °C a jmenovitém výkonu 9 MW. Kotle byly dodány v technologii VIESSMANN, včetně spalinových výměníků pro využívání zbytkového tepla ze spalin. Součástí rekonstrukce plynové kotelny byla i dodávka nových spalinových cest, včetně vyvložkování stávajícího 80 m komínu.Řídicí systém kotelny byl realizován v technologii SIEMENS s nadřazeným centrálním dispečinkem SYSTHERM – WebHeatControl, který monitoruje a provozuje i 80 objektových tlakově nezávislých předávacích stanic v odběrných místech. Dispečink WebHeatControl pracuje i s predikcí počasí a to ve vztahu s prioritou stávající přilehlé kotelny na biomasu o jmenovitém výkonu 1 MW, její akumulací o objemu 10 000 l. WebHeatControl na základě predikce počasí řídí CZT Vlašim i s využitím akumulace tepla v primární soustavě