Informace o realizaci
  • Investor: Teplárna Písek, a.s.
  • Realizace: 2018
  • Popis: Pro letní a přechodné období a v souvislosti s požadavky na emise byl rekonstruován zdroj tepla TPI a.s. – Samoty. Stávající parní zdroj tepla s pěti kotli na lehký topný olej byl demontován a osazen nový zdroj tepla na zemní plyn v technologii BOSCH o jmenovitém výkonu 27 tun páry/hod. Součástí dodávky bylo vybudování nové spalinové cesty a vyvložkování stávajícího továrního komínu o výšce 80 m, a to nerezovou vložkou o průměru 1 300 mm.Řídicí systém kotelny byl realizován v technologii SIEMENS s vizualizací SYSTHERM – WebHeatControl.