Informace o realizaci
  • Investor: MO Plzeň 1
  • Realizace: 2015
  • Popis: Společnost SYSTHERM s.r.o. vyvinula komplexní systém pro objekty školských zařízení, v nichž proběhla revitalizace objektu formou snížení energetické náročnosti – zateplení, výměna otvorových výplní, přepočet stávající otopné plochy radiátorů na nové tepelně technické vlastnosti revitalizovaného objektu a výpočet nové ekvitermní křivky.Cílem nového komplexního řešení je nejen zajištění kvality vnitřního prostředí, pokud jde o množství CO2, ale i instalace nadřazeného řídicího systému, který plní další funkce pro minimalizaci energetické náročnosti revitalizovaných objektů.Pro ověření komplexního technického řešení CIIC byl vybrán komplex pavilonu 87. MŠ v Plzni. Stavební řešení této mateřské školy nabídlo velkou výhodu – pavilóny 1 a 3 jsou stavebně shodné a stejně orientované vůči světovým stranám.Do všech pavilonů byly instalovány regulační radiátorové ventily, čidla CO2, teploty, vlhkosti a čidlo VOCs s nadřazeným centrálním dispečinkem umožňujícím nastavení provozních režimů dle hygienických norem a tepelné pohody.Do pavilonu 1 byly do každé učebny osazeny rekuperační vzduchotechnické jednotky SYSTHERM typu AirBalance o jmenovitém výkonu 600 m3/hod. Provoz byl plně automatizován; naopak provoz pavilonu 3 vyžadoval od pedagogických pracovníků, při dosažení koncentrace CO2 ve výši 1 000 ppm, vyvětrání učeben okenními křídly.