Informace o realizaci
  • Investor: Dalkia Česká republika a.s.
  • Realizace: 2010
  • Popis: Stávající předávací stanice pára/horká voda o jmenovitém výkonu 40 MW byla rekonstruována na zvýšený jmenovitý výkon 60MW. Parametry primárního média – páry jsou 1,2 MPa a 210 °C, parametry horkovodu jsou 2,2 MPa a 145 °C.Mimo instalace nových výměníků tepla byl rekonstruován i čerpadlový blok a upraven řídicí systém s přenosem na centrální dispečink Dalkia.