Informace o realizaci
  • Investor: obec Kladruby
  • Realizace: 2014
  • Popis: Na okraji obce je situován zemědělský areál, ve kterém je instalována bioplynová stanice s kogeneračním zdrojem tepla spalující bioplyn. Tento zdroj má zbytkové teplo v chlazení motoru a spalinách ve výši 1039 kW, který byl využíván pouze z deseti procent a ca 940 kW zbytkového tepla bylo mařeno.

Celkem je zde 58 objektů, z toho 46 objektů se připojilo na CZT.

Jednotlivé kroky postupu realizace:
1. Úprava kogenerační jednotky – instalace spalinového výměníku s jmenovitým výkonem 460 kW.
2. Realizace předávacího místa tepelné energie od výrobce Kladrubská a.s., obsahující tlakově nezávislou předávací stanici, čerpadlový modul, akumulaci tepla v objemu 2 x 16 000 l.
3. Teplovodní rozvody z plastových předizolovaných trubek k jednotlivým odběrným místům v délce 1,3 km.
4. Objektové předávací stanice SYMPATIK VILA pro 42 rodinných domků a 4 předávací stanice SYMPATIK VNV pro objekty občanské vybavenosti.
5. Nadřazený centrální dispečink pro online komunikaci s jednotlivými předávacími stanicemi a řízení zdroje tepla v souvislosti s využitím akumulace tepla na základě predikce počasí.

Projekt je jedinečný v tom, že při jeho realizaci nebyla nutná výstavba zdroje tepla s ekologickou zátěží, je využíváno 100% zbytkového tepla z kogenerační jednotky a pro jednotlivé odběratele je tím fakturována cena pouze 211,- Kč/GJ.

Konstrukční řešení: Dodavatel projektu při zpracování realizační projektové dokumentace navrhl a instaloval špičkové komponenty a realizační projektová dokumentace byla zpracována s podporou firemních SW společnosti SYSTHERM s.r.o.

Projekt byl oceněn jako Český energetický a ekologický projekt roku.