Informace o realizaci
  • Investor: Teplárna Písek, a.s.
  • Realizace: 2012
  • Popis: V rámci realizace díla byla realizována náhrada stávajících parních a teplovodních sekundárních rozvodů v oblasti Písek – Budějovické předměstí – Sever za efektivnější teplovodní dvoutrubkový rozvod. Byla vybudována předávací stanice pára/voda, která byla osazena do stávající předávací stanice ZŠ Tylova. Jmenovitý výkon této blokové předávací stanice byl 9 MW. Z této vodní výměníkové stanice je vedený primár o parametrech 110/50 v technologii předizolovaného potrubí FINTHERM pro ostatní stávající odběry v oblasti Budějovické předměstí – Sever. Parovodní přípojka ze stávajícího parního páteřního rozvodu do předávací stanice Tylova byla provedena v technologii vakuovaného potrubí „ocel v oceli“ od výrobce FW FERMWÄRNE-technik GmbH.
vodní výměníková stanice