Informace o realizaci
  • Investor: SLUŽBYT s.r.o.
  • Realizace: 2014
  • Popis: Na základě porovnání jednotlivých variant z technicko-ekonomické studie, kterou zpracovala dceřiná společnost SYSTHERM SK s.r.o. byla managementem společnosti SLUŽBYT s.r.o. vybrána varianta s propojením stávajících plynových kotelen K4 a K6. Na základě výstupu odběrové špičky z firemního SW HESCOnet bylo rozhodnuto o provozování pouze jednoho zdroje tepla a to kotelny K4, kde prioritním zdrojem tepla jsou kogenerační jednotky a stávající plynové kotle jako špičkové.Byl realizován nový teplovodní rozvod CZT v technologii předizolovaného potrubí o tepelném spádu 90/55 °C.Do jednotlivých odběrných míst – obytných objektů byly instalovány tlakově nezávislé předávací stanice SYMPATIK s průtočným ohřevem teplé vody.Soustavu CZT v městě Svidník řídí nadřazené dispečerské pracoviště od společnosti SYSTHERM s.r.o. – WebHeatControl a vzhledem k začlenění kogeneračních jednotek s akumulací tepla je uplatněna predikce počasí