Informace o realizaci
  • Investor: SOŠ a SOU Sušice
  • Realizace: 2018
  • Popis: Realizace stavebních úprav pro dosažení úspor energie objektů v areálu školy. Osazení fotovoltaického systému z FV panelů k výrobě elektřiny. V objektu školy budy osazeny větrací jednotky s rekuperací. Rekuperační jednotky plynule zajišťují potřebnou výměnu vzduchu dle měření koncentrace škodlivin CO2.