Informace o realizaci
  • Investor: MS UTILITIES & SERVICES a.s.
  • Realizace: 2013
  • Popis: Součástí této realizace bylo i využití zbytkového tepla z nádrží ČOV ze společnosti ŽDB GROUP. Ke snížení teploty odpadní vody byla použita kaskáda tepelných čerpadel 2 x 5ks, které slouží k vlastní spotřebě objektů ČOV. Nadřazený řídicí systém, který ovládá spouštění jednotlivých tepelných čerpadel na základě teploty v nádržích a požadavku na vytápění byl vytvořen v technologii SIEMENS s nadřazeným firemním centrálním dispečinkem WebHeatControl.