Informace o realizaci
  • Místo instalace: Švédsko
  • Realizace: 2020
  • Popis: Průběžný projekt dodávek 200 ks KPS umožňující využití zpětného získávání tepla z nuceného odvodu vzduchu v bytových domech. KPS s primárním zdrojem z teplovodu maximálně využívá sekundární zdroj – tepelné čerpadlo vzduch-voda napojené na odpadní vzduch z kuchyní a koupelen běžných domácností ve Skandinávii, kde se toto řešení stalo standardem. Teplo je použito jak pro vytápění, tak pro ohřev pitné vody s důrazem na maximální dochlazení teplovodu. Pro vytápění pod 1K, teplá voda dvoustupňovým ohřevem do 12K. KPS dodávaná jako kompletní prefabrikát s expanzním automatem a řídícím systémem na rámu pro transport jeřábem.