Informace o realizaci
  • Investor: Farma Zelený
  • Realizace: 2013
  • Popis: Pro vytápění Penzionu Drouhaveč bylo instalováno tepelné čerpadlo voda/vzduch o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW. Tepelné čerpadlo dodává topnou vodu pro jednotlivé bytové předávací stanice SYMPATIK BJEQ. Každý apartmán a společenské prostory jsou vybaveny samostatnou předávací stanicí SYMPATIK, která slouží pro vytápění (podlahové) a přípravu teplé vody.Jednotlivé regulátory z předávacích stanic BJEQ komunikují s nadřazeným řídicím systémem SYSTHERM WebHeatControl a zajišťují vytápění dle plánu obsazenosti Penzionu Drouhaveč.