Informace o realizaci
  • Investor: Farma Zelený
  • Realizace: 2011
  • Popis: Společnost SYSTHERM s.r.o. zpracovala návrh a projektovou dokumentaci na zásobování teplem areálu Farmy Zelený v obci Drouhaveč na Šumavě. Byl vybudován zdroj tepla na biomasu – štěpku a alternativní zdroj – tepelné čerpadlo. Z tohoto zdroje jsou zásobovány teplem objekty – penzion, rodinný dům, opravárenské dílny a sušička dřeva.Zdroj tepla je v technologii Smart Heating Technology s akumulací o objemu 5 000 l. Rozvody mezi jednotlivými objekty jsou provedeny v plastovém předizolovaném potrubí. Veškeré moduly v kotelně a penzionu jako expanzní zařízení, bytové předávací stanice pro jednotlivé apartmány jsou v technologii SYSTHERM. Tepelné čerpadlo v objektu penzionu je navrženo jako záložní a špičkový zdroj.

    Řídicí systém kotelny byl realizován v technologii SIEMENS s nadřazeným centrálním dispečinkem SYSTHERM – WebHeatControl, který monitoruje a provozuje i 3 objektové tlakově závislé předávací stanice v odběrných místech a 5 bytových předávacích stanic v penzionu. Dispečink WebHeatControl pracuje i s predikcí počasí a to ve vztahu s prioritou časového rámce provozu špičkového tepelného čerpadla a zdroje tepla na biomasu. WebHeatControl na základě predikce počasí řídí teplotu topné vody v akumulaci tepla.